Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wprowadziliśmy do zakładu pracy rozwiązania, które przewiduje "tarcza antykryzysowa", mianowicie obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy o 20% etatu i wynagrodzenia dla pewnych grup zawodowych, dla innych przestój ekonomiczny (obniżenie wynagrodzenia o 50% nie mniej niż minimalne). Porozumienie zostało zawarte od 1.04.2020 r.

Czy rozpoczęte urlopy wypoczynkowe pracowników (zarówno zaległe, jak i bieżące) objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy od 1 kwietnia złożone na wniosek pracownika na przełomie marca i kwietnia są aktualne?

Czy wprowadzając przestój dla tych pracowników z dniem 1 kwietnia powoduje przerwanie tego urlopu, czy też przestój dla tych pracowników rozpoczynać się będzie od dnia powrotu z planowanego urlopu?

Jak rozliczyć wynagrodzenie urlopowe takiego pracownika?

Czy pracownik na przestoju może korzystać z urlopu (co wydaję się dla niego niekorzystne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?