Czy wprowadzenie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin jest regulowane tylko przez prawo krajowe i wymaga pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z przygotowaniem instalacji przetwarzającej odpady w procesie odzysku R3 (recykling organiczny) do uruchomienia procedury wytwarzania produktów kompostowych, z ich jednoczesnym wprowadzaniem do obrotu na rynek krajowy, prosimy o odpowiedź:

Czy wprowadzenie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin (podłoży do upraw, środków wspomagających uprawę roślin, stymulatorów wzrostu) jest regulowane w Polsce tylko i wyłącznie przez prawo krajowe:

1. ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu - dalej u.n.n.,

2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

3. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego,

i wymaga pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Czy też można przy tego typu działaniach zastosować procedury wynikające z przepisów europejskich, dotyczących wprowadzania do obrotu organicznych produktów nawozowych wytwarzanych na bazie odpadów w procesie odzysku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX