Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Każdy przedsiębiorca dokonujący wprowadzenia produktów w opakowaniach jest obowiązany stosować opakowania spełniające wymagania norm zharmonizowanych. Wprowadzający produkty w opakowaniach nie jest producentem opakowań, a tylko na jego zlecenie produkowane są pod jego oznaczeniem opakowania. Czy w związku z tym wprowadzający produkty w opakowaniach musi posiadać protokoły oceny zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi, czy wystarczy tylko oświadczenie producenta opakowań, że wszystkie wyprodukowane na jego zlecenie opakowania spełniają wymogi przepisów prawa krajowego? Czy wprowadzający produkty w opakowaniach podlega karom finansowym za stosowanie opakowań niezgodnych z wymaganiami norm zharmonizowanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?