Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie dotyczące projektu w ramach poddziałania 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją pośredniczącą dla poddziałania 3.2.2. W ramach kredytu technologicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego spółka otrzymała dotację na zakup środków trwałych. W 2017 r. BGK wypłaciło kwotę 2.233.938,56 zł na spłatę kredytu technologicznego. Kwota otrzymana od BGK została zawieszona na koncie bilansowym "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". W 2017 r. kwota odpowiadająca amortyzacji NKUP tych środków trwałych została rozliczona w "Pozostałe przychody operacyjne NPP" w kwocie 29.891,98 zł.

Czy wpływ takiej dotacji należy wykazywać w CIT-8/O za 2017 r.?

Jeśli tak, to w jakiej pozycji i w jakiej kwocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?