Czy wpłata na rachunek gminy przez sołtysa podatków pobranych od osób fizycznych podlega reżimowi ustawy o przeciwdziałaniu... - OpenLEX

Czy wpłata na rachunek gminy przez sołtysa podatków pobranych od osób fizycznych podlega reżimowi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy sołtys umocowany uchwałą rady gminy do poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacając je na rachunek gminy podlega reżimowi ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115)? Czy w świetle tej ustawy taką wpłatę należy traktować jako transakcję okazjonalną ze wszelkimi wymogami nałożonymi w/w ustawą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX