Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wpłata na konto zamawiającego 0,5% wartości przedmiotu umowy stanowi u wykonawcy koszt podatkowy?

Spółka komandytowa w grudniu 2016 r. wygrała przetarg na wykonywanie usług leśnych. W umowie w paragrafie dotyczącym zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zapis, że wykonawca (spółka komandytowa) zgodnie z wymogami SIWZ, przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy ("zabezpieczenie"). Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez zamawiającego i przekazane wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu jej za należycie wykonanej. Czas trwania umowy to 2 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2019 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację