Czy wpłacenie przez teatr wkładu pieniężnego na poczet realizacji spektaklu w ramach umowy o współpracy - koprodukcji to zaliczka? - OpenLEX

Czy wpłacenie przez teatr wkładu pieniężnego na poczet realizacji spektaklu w ramach umowy o współpracy - koprodukcji to zaliczka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2012 r.

PYTANIE

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie spektaklu, na który składa się wytworzenie dóbr materialnych takich jak dekoracje, kostiumy, rekwizyty oraz dóbr niematerialnych: reżyseria, scenografia, kostiumy, światła, video kreacje.

Jak postąpić w sytuacji, gdy teatr będzie partycypował w kosztach, które pokryją część wartości produkcji przedstawienia (wyprodukowanie scenografii, kostiumów), realizacją której zajmie się teatr zagraniczny, w ramach umowy współpracy-koprodukcji?

Kwota, o której mowa, będzie ustaloną częścią budżetu koprodukcji wpłaconą na konto lidera koprodukcji przez koproducenta (czyli teatr jako jego wkład). Wniesienie wkładu w koprodukcję zazwyczaj odbywa się w ratach -pierwsza zaraz po podpisaniu umowy, a następna na kolejnym etapie powstawania produkcji lub najpóźniej w momencie premiery u lidera.

Czy wpłacenie przez teatr takiego wkładu (zaraz po podpisaniu umowy) należy uznać jako udzielenie zaliczki, o której mowa w art. 151a p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?