Czy wpisanie wyższej kwoty odsetek w sprawozdaniu Rb-27ZZ stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Robaczyński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 r. pomyłkowo - błąd pisarski przy przepisywaniu danych do sprawozdania w kol. 9 należności pozostałe do zapłaty w § 0910 - wpisano wyższą kwotę odsetek z tytułu nieterminowych płatności niż to wynikało z ewidencji księgowej. Wysokość należnych odsetek ustalana jest każdorazowo na koniec kwartału i przypisywana jako odsetki należne, a z dniem pierwszego dnia następnego kwartału w tej samej kwocie należne odsetki z tytułu nieterminowej płatności odpisuje się.

Czy powyższy błąd stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX