Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający na publicznym otwarciu ofert odczytał adres i siedzibę wykonawcy wskazanego w formularzu oferty. Podczas sprawdzania ofert okazało się, że do formularza oferty dołączone zostało pełnomocnictwo trzech konsorcjantów wskazujące, że odczytany wykonawca jest liderem upoważnionym do wszystkich czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia, w tym do podpisania umowy (załączono umowę konsorcjum). Oferta zawiera JEDZ-e wszystkich konsorcjantów. W stosunku do złożonych dokumentów zamawiający nie ma uwag (oferta nie jest pierwszą spośród wszystkich złożonych ofert), jednakże ma wątpliwości czy oferta nie jest wadliwie złożona, i czy nie podlega wykluczeniu bądź odrzuceniu (chociaż brak zdaniem zamawiającego przesłanek).

Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację