Czy wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców może zostać przeniesiony na innego przedsiębiorcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy obszaru dotyczącego wpisu przedsiębiorcy do rejestru regulowanego przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK) na podstawie art. 28 u.k.p. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarcza posiadający już wpis do ww. rejestru OSK, wystąpił do organu z zapytaniem, czy w okoliczności przekazania aktem notarialnym całej infrastruktury ośrodka innemu przedsiębiorcy może ten ostatni zachować dotychczasowy numer ośrodka szkolenia kierowców zmieniając jedyne we wpisie dotyczące nowego przedsiębiorcy. Udzielając odpowiedzi na ww. zapytanie proszę o wzięcie pod uwagę dwóch wariantów:

1. nowy właściciel OSK, który przejmuje infrastrukturę osk jest także przedsiębiorcą prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,

2. nowy właściciel zamierza stać się współwłaścicielem s.c., która powstałaby na bazie dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej przez dotychczasowego przedsiębiorcę, który także wszedłby do s.c.

Czy w powyższych okolicznościach można zachować w rejestrze dotychczasowy numer OSK, czy bezwzględnie należy wpisać działalność regulowaną z nowym numerem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX