Czy wózki jezdniowe mogą poruszać się po drogach publicznych jako pojazdy wolnobieżne? - OpenLEX

Czy wózki jezdniowe mogą poruszać się po drogach publicznych jako pojazdy wolnobieżne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wózkiem podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia, można jeździć poza zakładem po drogach publicznych jako pojazdem wolnobieżnym?

Czy operator wózka podnośnikowego, który jedzie drogą publiczną bez przewożenia materiału może legitymować się jedynie dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi, czy musi również legitymować się zaświadczeniem ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego?

Czy wózek jezdniowy naładowny może być przerobiony i dostosowany przez użytkownika do przewożenia osób, w celu wykonywania ich transportu poza transportem wewnętrznym na drogach publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?