Czy WORD jest zobowiązany do stosowania przepisu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie działalności i sprawozdania z jego wykonania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gonet Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie (dalej powoływany, jako "WORD Olsztyn") jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego nr 10 z dnia 30 stycznia 1998 r. ze zmianą dokonana Zarządzeniem Wojewody nr 110 z dnia 15 grudnia 1998 r. Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie Województwa i nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego działa w oparciu o:

a)

ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o Ruchu Drogowym

b)

ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. – o samorządzie województwa

c)

statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego-Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nadany uchwałą nr 8/16/99 z dnia 22 lutego 1999 r. przez Zarząd Województwa Warmińsko –Mazurskiego oraz akta prawne wprowadzające zmiany w statucie.

Czy WORD jest zobowiązany do stosowania przepisu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie działalności i sprawozdania z jego wykonania –Dz. U. Nr 187 z dnia 7 października 2010 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access