Czy wolno dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych organizować szkolenia w formie samokształcenia kierowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli pracodawca zorganizował szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego dla pracowników na stanowiskach robotniczych, w czasie epidemii koronawirusa SARS CoV-2, opierając się o stanowisko GIP (UNP:GIP-20-22686, GIP-GNN.50.2.2020.7) z dnia 1.04.2020 r. i podpisał umowę na przeprowadzenie szkolenia okresowego z firmą zewnętrzną w dniu 15.04.2020 r., a w dniu 20.04.2020 r. zostało opublikowane nowe stanowisko GIP w związku z wejściem w życie w dniu 18.04.2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARAS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) i w art. 12 e pojawiły się nowe rozwiązania w zakresie szkoleń okresowych bhp, to czy może kontynuować szkolenie w formie samokształcenia kierowanego dla pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX