Czy wolna od podatku dochodowego jest wartość paczek świątecznych dla dzieci otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń... - OpenLEX

Czy wolna od podatku dochodowego jest wartość paczek świątecznych dla dzieci otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Marciniak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2012 r.

PYTANIE

Podatek dochodowy od paczek świątecznych dla dzieci otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych łącznie do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Pracownik korzysta w okresie letnim z tzw. wczasów pod gruszą wykorzystując przy tym cały przysługujący limit, (czyli 380 zł), a następnie w grudniu otrzymuje paczkę świąteczną dla dziecka.

Czy powinien w takiej sytuacji zapłacić podatek dochodowy od tej paczki?

Czy jest jakaś możliwość, rozwiązanie, aby nie było konieczności płacenia tego podatku, jeśli pracownik wcześniej w ciągu roku korzysta juz z innych świadczeń pieniężnych z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?