Czy wójt wydaje decyzję o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej? - OpenLEX

Czy wójt wydaje decyzję o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt otrzymał wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej na podstawie art. 9i ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.u.c.p.g. Wnioskodawca nie wnioskuje o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru.

Czy w takim przypadku wójt wydaje decyzję o wykreśleniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX