Czy wójt wydaje decyzję na wycięcie drzew rosnących w pasie nadmorskim bez uzgodnień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Morski złożył wniosek o wydanie decyzji na wycięcie drzew.

Działka, na której rosną przedmiotowe drzewa jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Sz. Działka zlokalizowana jest w pasie nadmorskim.

Czy wójt wydaje decyzję sam bez uzgodnień?

Czy wójt jako organ wydający decyzję na wycinkę drzew musi uzgodnić projekt decyzji z innymi podmiotami?

Jeżeli tak, to jakimi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX