Czy wójt powinien wydać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew bez opłat, ale w ramach rekompensaty dać nasadzenia zamienne? - OpenLEX

Czy wójt powinien wydać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew bez opłat, ale w ramach rekompensaty dać nasadzenia zamienne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik złożył do gminy wniosek o zezwolenie na usunięcie 50 sztuk drzew z działki - użytku Lz o pow. 0,9800 ha, jako przyczynę wskazując uporządkowanie terenu - prowadzi na tej działce gospodarkę leśną, chce wyciąć 50 drzew, a w zamian posadzi na tej samej działce 150 drzew - chce odnowić drzewostan. Dodam, że przeznaczone do wycinki są również okazałe dęby ok. 200-340 cm obwodu. Działka nie leży na terenie chronionego krajobrazu.

Czy wójt powinien wydać decyzję zezwalającą na wycinkę tych drzew bez opłat, ale w ramach rekompensaty dać nasadzenia zamienne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX