Czy wójt powinien na każdej sesji składać radzie gminy sprawozdanie ze swojej działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt powinien na każdej sesji składać radzie gminy sprawozdania z tego co robi? Gdzie był? Jakie podejmuje decyzje? Czy stosownie do art. 18 pkt 2 ust. 2 u.s.g., że do kompetencji rady gminy należy przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta to takie czynności wójta wchodzą w zakres tego sprawozdania? Czy raczej są to sprawozdania finansowe, raport o stanie gminy czy też informacja o stanie zadań oświatowych, itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX