Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt może wydać pozwolenie na usunięcie drzew mimo toczącego się postępowania w sprawie zniszczenia przedmiotowych drzew spowodowanego niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych?

Wójt gminy od 2012 r. prowadzi postępowanie w sprawie zniszczenia drzew spowodowanego niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych (drzewa gatunku topola kanadyjska straciły żywotność na skutek ogłowienia). Drzewa są całkowicie suche, nie rokują szans na przeżycie, straszą swoim wyglądem oraz kolidują z inwestycją polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości. W chwili obecnej gmina posiada dwie niezależne opinie dendrologiczne na temat przedmiotowych drzew i dysponuje materiałem fotograficznym.

Czy mimo toczącego się postępowania można wydać decyzję i usunąć drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?