Czy wójt może w trybie bezprzetargowym oddać nieruchomość w dzierżawę na okres 3 lat, jeżeli jest to kolejna umowa na zasadach kontynuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt może w trybie bezprzetargowym oddać nieruchomość w dzierżawę na okres 3 lat, jeżeli jest to kolejna umowa na zasadach kontynuacji?

Czy w takim przypadku jest wymagana zgoda Rady Gminy?

Łączny okres użytkowanie gruntu będzie wynosić 6 lat. Gmina posiada uchwałę, która określa zasady nabywania zbywania obciążania i wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. W uchwale tej widnieje zapis, że wójt jest upoważniony do zawarcia bezpośrednio kolejnej umowy dzierżawy, na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata do 5 lat włącznie, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości z osobą dotychczas korzystającą z nieruchomości na podstawie zawartej umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX