Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. wójt może w postanowieniu nałożyć obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania próchniczej warstwy gleby na cele poprawy wartości użytkowej gruntów przeznaczonych na cele budowlane?

Czy mowa jest tylko o gruntach rolnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?