Czy wójt może upoważnić pracownika do wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie w danym okresie przez daną osobę funkcji sołtysa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 lipca wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wójt wydaje zaświadczenie potwierdzające pełnienie w danym okresie przez daną osobę funkcji sołtysa bądź wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia z uwagi na brak dokumentów potwierdzających brak danych.

Czy wójt może upoważnić pracownika do wydawania takich zaświadczeń, postanowień? Czy tylko on może wydawać takie dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX