Czy wójt może upoważnić dyrektora oraz pracowników OPS do prowadzenia postępowań, do wydawania decyzji i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, podpisanej przez Prezydenta w dniu 28 grudnia 2021, wójt będzie mógł upoważnić dyrektora oraz pracowników ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań, do wydawania decyzji i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, czy tylko i wyłącznie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o dochodach celem uzyskania dodatku osłonowego, podobnie jak ma to miejsce w "Czystym Powietrzu'"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX