Czy wójt może udzielić pełnomocnictwa zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej gminy, jeżeli nie zatrudniono osoby sprawującej funkcję kierownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt może udzielić pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 47 u.s.g., osobie zatrudnionej na stanowisku zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej gminy, w sytuacji, kiedy kierownik odszedł na emeryturę a konkurs nie wyłonił nowego kierownika (do czasu obsadzenia wakatu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX