Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań na podstawie art 15zn pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wójt może przenieść środki z inwestycyjne rezerwy celowej na istniejące już zadania inwestycyjne w budżecie, które wymagają doszacowania ich planu, ale realizacja tych zadań nie jest związana z "przeciwdziałaniem Covid-19"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?