Czy wójt może przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii numery telefonów sołtysów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt może przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii numery telefonów sołtysów? Lekarz weterynarii wystąpił o ich udostępnienie w celach służbowych. Numery telefonów zostały udostępnione w związku z pełnioną przez sołtysów funkcją. Są to telefony prywatne udostępnione wójtowi. Czy w tym zakresie wójt powinien uzyskać wcześniej zgodę sołtysów na przekazanie numerów telefonów? Czy lekarz weterynarii może sam wystąpić o stosowną zgodę do sołtysów posługując się adresem zamieszkania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access