Czy wójt może przedstawić w trakcie roku projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, w którym zakłada zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i zwiększenie wydatków na inny cel?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ wykonawczy (wójt) może przedstawić organowi stanowiącemu (radzie gminy) w trakcie roku projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, w którym zakłada zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i zwiększenie wydatków na inny cel?

Organ wykonawczy nie uzgodnił tych zmian z dyrektorami jednostek budżetowych. W oparciu o plan finansowy otrzymany na początku roku zostały zaplanowane wynagrodzenia w jednostkach. Zmniejszenie jednostkom planu finansowego skutkować będzie tym, że nie będą one w stanie wywiązać się z wypłaty pracownikom wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX