Czy wójt może potwierdzać własnoręczność podpisu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt może potwierdzać własnoręczność podpisu?

Gmina wiejska. Nie ma notariatu na terenie gminy. Sprawa dotyczy oświadczeń o wypłacie odszkodowań dla osób wywłaszczonych z nieruchomości przeznaczonych pod budowę obwodnicy. Oświadczenie (wzór GDDKiA) składane będzie do GDDKiA i zawiera m. in. dane nieruchomości, wysokość odszkodowania, dane wywłaszczanego, nr rachunku bankowego itp.

Czy odszkodowanie można traktować jako "sumę pieniężną", o której mowa w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7.02.2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. z 2007 r. Nr 27 poz. 185) - dalej r.p.o.s.t.?

Czy wójt ma obowiązek ingerować / sprawdzać / kontrolować treść oświadczenia?

Czy zainteresowanych należy legitymować?

Czy poświadczenie wójta jest obowiązkowe?

Czy wójt może odmówić takiego potwierdzenia i skierować zainteresowanych do notariatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX