Czy wójt może być jedynym uprawnionym do wydawania decyzji dot. świadczeń z Programu 500 plus?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt gminy zarządzeniem powierzył "GOPS realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego" oraz udzielił kierownikowi GOPS "pisemnego upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych". W podstawie prawnej upoważnienia powołany jest art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kierownika i pracowników GOPS poinformowano, iż decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego będzie podpisywał wójt.

Czy słusznym jest, powołując się na art. 10 ust. 2 ww. ustawy, by decyzje podpisywał wójt, czy jednak całość postępowania wraz z wydaniem decyzji należy do kierownika GOPS, mimo że w upoważnieniu nie jest słownie napisane "upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do wydawania decyzji administracyjnych"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX