Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obecnym stanie prawnym wójt ma prawo ograniczyć ludziom powszechne korzystanie z wód do celów rekreacji, ustanawiając zakaz kąpieli poprzez wystawienie tablic o treści "zakaz kąpieli" przy wszystkich będących wodami publicznymi jeziorach na terenie gminy?

Zgodnie z art. 34 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

W jakich sytuacjach i na jakiej podstawie wójt może taki zakaz wprowadzić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?