Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt ma obowiązek powołać ponownie spółkę przymusową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej?

Wójt powołał spółkę przymusową dla wspólnoty, dla której nie było spółki powołanej. W statucie spółki ustalono 3-letni okres funkcjonowania zarządu spółki. Po upływie 3 lat wspólnota nie powołała nowego zarządu spółki.

Czy wójt ma obowiązek ponownie powoływać spółkę (przymusową)?

Czy spółka istnieje bez zarządu?

Czy wójt ma obowiązek powołać nowy zarząd?

Czy powołanie spółki przymusowej pierwszy raz wypełnia obowiązek ustawowy wynikający z art. 25 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych?

W jaki sposób przymusić wspólnotę do powołania zarządu?

Czy osoba nie będąca udziałowcem może żądać od wójta podjęcia działań mających na celu powołanie zarządu spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?