Nowość Czy wójt ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i do którego organu ubezpieczającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ma 75 lat i ustalone prawa do renty chorobowej z KRUS. Złożył do tutejszego organu wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawnego w znacznym stopniu syna.

Nie ma wypłaconego 25-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ani w KRUS (19 lat) ani w ZUS (14 lat).

Czy wójt ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i do którego organu ubezpieczającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX