Czy wójt ma obowiązek nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową za nieterminowe przekazanie sprawozdania? - OpenLEX

Czy wójt ma obowiązek nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową za nieterminowe przekazanie sprawozdania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2021 r.

PYTANIE

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych złożył do wójta sprawozdanie kwartalne po terminie. Przedmiotowe sprawozdanie jest sprawozdaniem "zerowym"- podmiot nie wykonywał działalności z zakresu opróżniania zbiorników na terenie gminy w okresie sprawozdawczym (przedsiębiorca nie ma zawieszonej działalności gospodarczej).

Czy wójt ma obowiązek w tym przypadku nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową za nieterminowe przekazanie sprawozdania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX