Czy wójt ma jakieś kompetencje do załatwienia sprawy w związku z generowaniem hałasu? - OpenLEX

Czy wójt ma jakieś kompetencje do załatwienia sprawy w związku z generowaniem hałasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynęło pismo mieszkańców z prośbą o interwencję w sprawie hałasu generowanego na działce przez ruch ciężarówek. Działka jest oznaczona w mpzp symbolem MN z zapisem, iż dla tego terenu obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi. Na działce nie jest prowadzona zarejestrowana działalność gospodarcza (działka utwardzona, stoi metalowy kontener, prawdopodobnie bez zgłoszenia). Działka należy do osoby fizycznej (ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na innej działce).

Starosta zgodnie z art. 115a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu a nie osoby fizycznej?

Czy wójt ma jakieś kompetencje do załatwienia sprawy w związku z generowaniem hałasu i sprawdzenia, czy jest zgodny z zapisami mpzp (co może zrobić wójt w tej sytuacji?)?

Czy Starosta powinien przekazać sprawę do wójta?

Co powinien zrobić Starosta - zgłosić sprawę do PINB w kwestii nielegalnego postawienia kontenera?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX