Czy wójt jest uprawniony do wydania zaświadczenia o zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt jest uprawniony do wydania zaświadczenia o zgodności prowadzonej działalności gospodarczej (cięcie i produkcja oklein meblowych) z mpzp, czy tylko co do poszczególnych obiektów, o które wnioskuje inwestor?

Czy obiekty przeznaczone do tego rodzaju działalności, w sytuacji gdy niektóre z nich powstały w wyniku samowoli budowlanej i toczy się odrębne postępowanie w organach nadzoru budowlanego, będą wymagały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji?

Teren w mpzp jest oznaczony jako MNU i dopuszczone są nieuciążliwe usługi - mierzone według przepisów odrębnych. Problem zgodności z planem nie rozstrzyga więc istoty sprawy.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access