Czy wójt gminy miejsca zamieszkania może wnioskować do wójta gminy miejsca zameldowania o przeznaczenie danej osoby do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt gminy X (nie sąsiedniej) wystąpił do wójta gminy Y na podstawie art. 203 ust. 2 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, o przeznaczenie osoby do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych. Osoba, na którą ma być nałożone świadczenie jest pracownikiem urzędu X, który występuje o nałożenie świadczenia i w tej gminie osoba zamieszkuje jednak brak adresu zamieszkania na pobyt czasowy, adres zameldowania na pobyt stały ma na terenie gminy Y, do której wystąpiono z wnioskiem.

Czy wójt gminy X jest odpowiednim organem do wystąpienia z ww. wnioskiem?

Czy wójt gminy Y, na której terenie osoba przeznaczona do funkcji kuriera zameldowana jest na pobyt stały (brak pobytu czasowego zgodnie z ewidencją ludności) powinien wydać decyzję o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera w urzędzie gminy X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy