Czy wojewódzki konserwator zabytków, może nałożyć na wykonawcę obowiązek, aby osoba do kierowania badaniami była wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wojewódzki konserwator zabytków, udzielając pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych, może nałożyć na wykonawcę obowiązek, aby osoba do kierowania badaniami archeologicznymi była wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access