Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma prawo wydać na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2 pr. farm. decyzję w sprawie nakazania usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień poprzez zaprzestanie sprzedaży w aptece produktów innych niż produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz produkty określone w art. 72 ust. 5 pr. farm. (zob. art. 86 ust. 1, 2 i 8, art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 pr. farm.?

Apteki sprzedają bowiem niekiedy np. zwykłą żywność czy też chemię gospodarczą itp. Wątpliwości pytającego budzą dwie kwestie. Po pierwsze, to Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony (art. 108 ust. 4 pkt 3 pr. farm. w zw. art. 115 pkt 9 pr. farm.). Po drugie, art. 120 ust. 1 pkt 2 pr. farm. wprost odnosi się jedynie do produktów leczniczych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?