Czy wojewoda może wymierzyć jednostce organizacyjnej pomocy społecznej karę pieniężną za brak realizacji zaleceń pokontrolnych? - OpenLEX

Czy wojewoda może wymierzyć jednostce organizacyjnej pomocy społecznej karę pieniężną za brak realizacji zaleceń pokontrolnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2019 r.

PYTANIE

Gmina nie realizuje obowiązku zapewnienia mieszkań chronionych na terenie swojej gminy.

Czy nadzór wojewody w ramach swoich uprawnień może nałożyć sankcję na gminę?

Jeżeli tak, to jakie są sankcje?

Czy jeżeli zostanie nałożona kara finansowa, to do zapłacenia kary zobowiązany jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, kierownik jednostki - Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków prywatnych, czy kara nakładana jest na instytucje Urząd Gminy/Ośrodek Pomocy Społecznej i pokrywana jest ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX