Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W związku z panującą pandemią szkoły zawiesiły swoją działalność, Kurator Oświaty wydał Komunikat zakazujący wstępu na teren jednostek oświatowych osobom nie będącym pracownikami szkoły. Część administracyjno - obsługowa pracuje na terenie szkoły.

Mając na uwadze powyższe czy można na terenie szkoły - w części budynku (wydzielonej) - przygotować izolatorium? Czy w sytuacji podjęcia decyzji o przygotowania izolatorium w części budynku nie należało by wyłączyć z działalności cały budynku tak by nie narażać pracowników szkoły, którzy pracują w niej (administracja i obsługa)? Czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na utworzenie izolatorium w szkole?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?