Nowość Czy Wody Polskie są obowiązane dokonać wpisu urządzenia wodnego w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów urządzenia lub lokalizacji urządzenia z decyzją pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Wody Polskie są obowiązane dokonać wpisu urządzenia wodnego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów urządzenia lub lokalizacji urządzenia z decyzją pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie?

Podmiot zgłasza wykonanie urządzeń wodnych do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Stwierdza się, że podane parametry urządzenia i lokalizacja np. opisana współrzędnymi różnią się od tych wskazanych w sentencji decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Czy należy bezwzględnie dokonać wpisu takowych czy odmówić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX