Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wody pochodzące z mycia i czyszczenia obiektów inwentarskich po usunięciu obornika (ściółkowy chów drobiu) można wykorzystać w całości do zraszania obornika?

Obornik ma być przekazywany innym podmiotom (rolnikom) do rolniczego wykorzystania. Planuje się mycie obiektów inwentarskich tylko wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej (bez środków myjących i dezynfekcyjnych). Powstałe w wyniku wspominanego czyszczenia "zużyte wody" odprowadzane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, a następnie będą przekazywane do zraszania obornika. Wody te będą stanowiły mieszaninę zużytych wód powstałych po myciu kurników oraz pozostałości odchodów, paszy i ściółki.

Czy będą to zatem ścieki przemysłowe?

Czy istotne dla ich kwalifikacji (i późniejszego zagospodarowania) jest, gdzie te wody będą wykorzystywane do zraszania obornika?

Mogą być dwa przypadki 1. obornik będzie zraszany od razu u wytwórcy i innym podmiotom przekazywany będzie tylko obornik (już z wodami) 2. osobno będzie przekazywany obornik i osobno później wody z mycia.

Czy wprowadzanie ich do ziemi wraz z obornikiem należy traktować jako rolnicze wykorzystanie ścieków?

Na podstawie jakich dokumentów można przekazać takie wody innym podmiotom?

Jeśli będzie to rolnicze wykorzystanie ścieków, to kto powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne - wytwórca czy właściciel gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?