Czy wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej możemy traktować jako wody czyste i wykorzystywać je do nawadniania pól uprawnych należących do fermy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ferma drobiu odprowadza wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej (drogi pomiędzy kurnikami - powierzchnia całkowita 0,11 ha - zredukowana 0,9 ha) poprzez studzienki kanalizacyjne do bezodpływowego podziemnego zbiornika.

Czy możemy te wody traktować jako wody czyste i wykorzystywać je (bez oczyszczania) do nawadniana pól uprawnych należących do podmiotu?

Wypompowywanie wody ze zbiornika następowałoby za pomocą pompy zatapialnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX