Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył do organu wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie wód znajdujących się w stawie. Jest to staw (pow. lustra wody 0,2 ha) istniejący napełniany wodami opadowymi i roztopowymi ze spływu powierzchniowego. Staw posiada przelew do istniejącego rowu ziemnego, który kończy się na terenach nieużytków - nie ma ujścia do żadnego innego rowu ani cieku. Planowane jest wykonanie pomostu z altaną na wyspie na stawie oraz umocnienie brzegów faszyną - zgodnie z operatem dołączonym do wniosku. Korzystanie z wód ze stawu będzie obejmowało spacerowanie w rejonie stawu i po kładkach.

Czy istnieje podstawa prawna do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie?

Czy woda zgromadzona w urządzeniu wodnym, która nie stanowi zasobów wodnych oraz przebudowa stawu i wykonanie kładki będą miały wpływ na kształtowanie zasobów wodnych - czy powinno być wydane pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację