Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja działająca non-profit poza działalnością statutową prowadzi również działalność gospodarczą. Zgodnie ze statutem fundacji dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności mogą być wykorzystane tylko na cele statutowe. Fundacja na koniec 2016 r. uzyskała dochód z działalności gospodarczej w wysokości 8.000 zł. W załączniku CIT-8/O do deklaracji CIT-8 kwota dochodu została wykazana w rubryce 11 tj. "dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w części przeznaczone na cele statutowe". W 01.2017 r. kwota dochodu została wydatkowana na rzecz zleceniobiorcy (umowa zlecenie i o dzieło). Wydatek ten stanowi koszt działalności gospodarczej.

Czy wobec tego, że uzyskana kwota została wydatkowana w inny sposób niż na cele statutowe, fundacja powinna od tej kwoty zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy i wykazać tę zaliczkę w rubryce 94, w dziale J deklaracji CIT-8?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?