Czy wobec spadkobiercy nalicza się odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zmarłego podatnika w poniższej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na względzie art. 99 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, przyjmując, że aktu poświadczenia dziedziczenia nie zarejestrowano, postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, to czy po 2-letnim okresie zawieszenia z uwagi na zgon podatnika odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczają się dalej, aż do terminu przedawnienia takiego zobowiązania (np. za gospodarowanie odpadami komunalnymi)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX