Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych złożył sprawozdanie za I kwartał 2020 r. po terminie.

Czy wobec panującej epidemii koronawirusa organ powinien po zniesieniu stanu epidemii wymierzyć podmiotowi karę zgodnie z art. 9xb pkt 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?