Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank zawarł umowę kredytu na zakup pojazdu samochodowego oraz umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz cesji praw z polisy AC. Na podstawie umowy przewłaszczenia bank posiada udział 49% we własności pojazdu. Na podstawie umowy Kredytobiorca zobowiązany jest do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia AC pojazdu przez cały okres trwania umowy. Wobec Kredytobiorcy została ogłoszona upadłość likwidacyjna i bank zgłosił swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym wraz z zabezpieczeniem. W związku z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia bank przesłał przypomnienie o konieczności wznowienia ubezpieczenia oraz przesłania kopii aktualnej polisy AC pojazdu.

Czy wobec ogłoszonej upadłości bank ma prawo żądać wznowienia ubezpieczenia AC pojazdu?

Czy syndyk ma obowiązek opłacenia przedmiotowego ubezpieczenia oraz czy bankowi przysługują uprawnienia wynikające z umowy tj. księgowanie opłaty na niedopełnienie obowiązków ubezpieczenia wynikającej z tabeli opłat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?