Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z nowelizacją k.p.a. od 1.06.2017 r. zmianie uległy m.in. elementy decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a. w decyzji powinno znaleźć się pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie od decyzji oraz pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, treść decyzji o pozwoleniu na budowę została określona według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 5 ww. rozporządzenia. Wzór decyzji jest obowiązujący.

Czy wobec nowelizacji k.p.a. organ administracji architektoniczno-budowlanej może zmodyfikować treść pouczenia, bez narażenia się na modyfikacje wzoru decyzji?

Czy informacja o pouczeniu do zrzeczenia się odwołania powinna być wskazana w odrębnym piśmie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację