Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Realizujemy kontrakt terminowy na sprzedaż waluty - bez dostawy waluty, jednak na wyciągu bankowym rozpisane są: operacja na zakup waluty w celu realizacji kontraktu i operacja jego realizacji, czyli wpływ i wydatek środków pieniężnych. Kurs zakupu waluty od banku jest ustalany indywidualnie.

Obliczając różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych stosujemy zasadę "pierwsze przyszło pierwsze wyszło", a operacje wyceniamy po kursach kupna/sprzedaży banku. Tak więc w przypadku kontraktu mielibyśmy wpływ po kursie sprzedaży banku (ustalonym indywidualnie) i rozchód środków pieniężnych (sprzedaż waluty) po kursie kupna banku, w wyniku czego powstałyby różnice kursowe. Z drugiej strony mielibyśmy różnice pomiędzy kursem kupna banku a kursem z kontraktu.

Czy wobec braku rzeczywistego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami można odstąpić od zasady "FIFO" i wycenić wpływ i rozchód walut po tym samym kursie, aby na rachunku walutowym nie powstawały różnice kursowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?